Warsztaty społeczne – “Skrzydła duszy”

maj-czerwiec 2021

Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ

Anna Kwiatkowska

Założeniem projektu było wspólne skonstruowanie rekwizytu teatralnego – skrzydeł. Pióra skrzydeł miały tworzyć litery pochodzące z wyrazów wybranych przez uczestników warsztatów. Każdy znalazł ważne dla siebie słowa oraz wykonał je tak, aby móc doczepić lub dokleić je do powstającego artefaktu.

Celem warsztatów było pokazanie dialogu kultur i uniwersalności opowieści o ludzkich uczuciach poprzez zaprezentowanie mitów Orfeusza i Eurydyki oraz Lejli i Majnuna jako różnych historii o świecie emocji wspólnym dla wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, rasy i koloru skóry. Zajęcia miały być też zachętą do poznawania dzieł literackich spoza europejskiego kanonu literatury, szukania podobieństw i różnic między nimi oraz do analizowania ich i wyciągania wniosków. Była to także okazja do korzystania z materiałów i technik plastycznych oraz do łączenia pracy indywidualnej i grupowej.

Rezultatem warsztatów było stworzenie modelu skrzydeł stanowiących obraz świata emocji uczestników. Wśród ważnych dla nich pojęć znalazły się zarówno wspólne dla wielu ludzi uczucia, jak miłość, przyjaźń czy lojalność, ale też indywidualne określenia, jak imiona osób lub zwierząt, miejsc, obiektów czy pojęcia abstrakcyjne.

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej dla stałej grupy dzieci. Ostatnie spotkanie miało formę happeningu – warsztatów otwartych dla wszystkich grup wiekowych, podczas których każdy chętny mógł dołączyć się do pracy twórczej i dołożyć swój wkład do powstającego artefaktu. Na koniec odbyła się sesja zdjęciowa ze wspólnie stworzonym rekwizytem teatralnym.

Nadchodzące warsztaty

Więcej informacji wkrótce!

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Pocztówki

wrzesień 2021

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Wyprawa po Wodę Żywą

marzec 2020 / sierpień 2021

SZCZEGÓŁY
Warsztaty: zwierzęce lalki i maski 2020

2020

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Zza MASKI

maj - czerwiec 2020

Więcej informacji wkrótce!

Więcej informacji wkrótce!

Zobacz wszystkie >