Warsztaty społeczne – Pocztówki

wrzesień 2021

Litograf Studio Justyna Mazur- Kiwer, Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie

 

Założeniem było wyprodukowanie zestawu pocztówek wykonanych reliefem, dzięki czemu mogłyby zostać odczytane przez osoby niewidzące. Użyte motywy graficzne przedstawiały zwierzęta i fantastyczne stworzenia pojawiające się w mitach Orfeusz i Eurydyka oraz Lejla i Madżnun. Podczas spotkania i rozmów prowadzący w przystępny sposób nawiązywał do fabuły obu mitów i występujących w nich postaci. Każdy uczestnik projektu otrzymał komplet pocztówek, po czym tworzył historię, bazując na tym, co przedstawiają ilustracje. Dodatkowo podczas warsztatów drukowaliśmy obrazki dla dzieci słabowidzących. Grafiki powstawały przy wspólnej pracy dzieci i osób upośledzonych, niewidzących i słabowidzących oraz ich opiekunów. Powstało 20 kompletów grafik. Wszystkie materiały zostały przekazane do biblioteki Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

Nadchodzące warsztaty

Więcej informacji wkrótce!

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Pocztówki

wrzesień 2021

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Wyprawa po Wodę Żywą

marzec 2020 / sierpień 2021

SZCZEGÓŁY
Warsztaty: zwierzęce lalki i maski 2020

2020

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Zza MASKI

maj - czerwiec 2020

Więcej informacji wkrótce!

Więcej informacji wkrótce!

Zobacz wszystkie >