Warsztaty społeczne – aktywizacja seniorów w ramach zajęć wokalno-aktorskich

czerwiec - lipiec 2021

Wsparcie Ośrodka Kultury w Zabierzowie

Małgorzata Krzysica

Warsztaty teatralno-wokalne dla seniorów odbywały się co poniedziałek w dwóch lokalizacjach dla dwóch grup (Bolechów i Kobylany). Częściowo prowadzone w świetlicach środowiskowych i filiach domu kultury a częściowo na świeżym powietrzu. Szczególny nacisk został położony na miejscowe zwyczaje. Zebrane piosenki ludowe i popularne, czasem nostalgiczne, a czasem lekko sprośne, opowiadały historie o miłości, rozstaniach i zdradach, nawiązując w swej tematyce do mitów o Orfeuszu i Eurydyce oraz Lejl i Majnunie. W trakcie zajęć wykorzystywane były gry integracyjne oparte na improwizacjach teatralnych i storytellingu.

Celem prowadzonych warsztatów było zaktywizowanie osób starszych w małych miejscowościach. Ich codziennie życie to głównie opieka nad wnukami, praca w ogródku, telewizja. Wielu z nich posiada ogromny potencjał artystyczny i wokalny. Pamiętają też lokalne przyśpiewki ludowe i zwyczaje. Ich wspomnienia są kopalnią wiedzy o dawnych zwyczajach. Chętnie dzielą się tą wiedzą i opowieściami o ich pierwszych miłościach i rozstaniach. W pierwszym założeniu projektu mieli się spotkać w kawiarni w centrum Krakowa, by częściowo improwizując, opowiadać historie z życia i śpiewać przy akompaniamencie akordeonu. Spektakl miał być interaktywny, wprowadzając do naszej historii gości siedzących obok przy stolikach.

Seniorzy znakomicie czuli się w rolach gawędziarzy i biesiadników, świetnie się bawili i czekali na każdy poniedziałek. Wspólnie spędzony czas owocował silną integracją grup oraz ogromnym i postępującym ze spotkania na spotkanie zaangażowaniem uczestników (spotkania odbywały się przez blisko dwa miesiące).

fot. Magda Rymarz

Nadchodzące warsztaty

Więcej informacji wkrótce!

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Pocztówki

wrzesień 2021

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Wyprawa po Wodę Żywą

marzec 2020 / sierpień 2021

SZCZEGÓŁY
Warsztaty: zwierzęce lalki i maski 2020

2020

SZCZEGÓŁY
Warsztaty społeczne – Zza MASKI

maj - czerwiec 2020

Więcej informacji wkrótce!

Więcej informacji wkrótce!

Zobacz wszystkie >