Dopust Boży – pandemie i kataklizmy oraz jak z nimi walczono

19.08 17:00

W trakcie spaceru poznamy historię najstarszych szpitali na terenie lokacyjnego miasta; dowiemy się, jak radzono sobie w dawnych wiekach z epidemiami, poznamy miejsca, gdzie do dziś znajdują się cudowne obrazy i rzeźby, przed którymi mieszkańcy miasta modlili się w trudnych czasach, przekonamy się, dlaczego w czasie zaborów zakazano pochówków w obrębie miasta i skąd w nazwach krakowskich ulic jest tyle odniesień do świętych.